Comptabilitat

Dades de contacte

 • Edifici Ca'n Creu d'Inca
 • C/ Ciutat, 20 - 07580 - Capdepera
 • Tel.: 971-563052 Ext. 126

Responsable d'àrea

Ivon Renaud Mas

Ajuntament de Capdepera

Escut Capdepera
 • Adreça
 • C/ Ciutat, 20
 • 07580 Capdepera
 • CIF: P0701400D
 • Codi DIR3-FACe L01070146
 • Notificacions electròniques : oac@ajcapdepera.net
 • Telèfon:971 56 30 52
 • Fax: 971 81 84 91
 • Contacte