Història

Tot i que encara es troben importants vestigis de l’època talaiòtica, com ara el poblat des Claper des Gegants, la nostra història comença l’any 1300, quan el Rei Jaume II va ordenar la fundació de la vila de capdepera, que s’inicià amb la construcció d’una església envoltada per una murada , a l’interior de la qual s’agrupen les cases dels moradors de la vila. Tant l’església com la murada i les seves torres encara es conserven en bon estat i són un dels monuments histórics més importants de l’illa de Mallorca i, sobretot de la comarca de Llevant.

Castell de Capdepera

En aquella època, com que capdepera era un punt estratègic de gran importància, les murades del castell suposaven la millor defensa per als gabellins en cas de perill i els habitant que vivien fora de la murada hi cercaven redossa i protecció durant els atacs berbers.

Una de les altres construccions a esmentar és la Torre de Canyamel, d’origen musulmà, edificació peculiar perquè juntament amb la torre de Miquel Nunis –dins el Castell – és de planta quadrada. Servia com a refugi dels pobladors de la vall de canyamel, en cas de perill.

Torre Canyamel

Més endavant, a l’època borbònica, s’encomanà la defensa del castell a una tropa de dragons, amb motiu de la qual es va construir la Casa del Governador, ben al mig del recinte.

A poc a poc el poble es va anar expandint fora de les murades i, al segle XIX, es va constituir com un municipi independent, concretament el 1858, quan es va segregar definitivament dels termes veïnats.

La vida i l’economia de la societat gabellina varen anar canviant, ja que Cala Rajada va passar de ser un petit llogaret pesquer a ser un nucli de estiueig cada vegada més important. A mitjan segle XIX s’havia construït el far a un dels més bells paratges del municipi, des del qual es divisa tota la vall de Capdepera i, fins i tot, en els dies clars, Menorca.

Cala Rajada

A poc a poc es va convertir en un lloc privilegiat on passar l’estiu. De fet, a principis de segle XX alguns dels propietaris més rics de la zona començaren a estiuejar a Cala Rajada i són de aquesta època algunes construccions des Carregador, el passeig Colom i el palau de la família March.

El fort creixement poblacional i econòmic, en part a causa de la construcció del port-tal com el coneixem avui- i a la gran activitat comercial que s’hi desenvolupava, van contribuir al canvi de la fisionomia de Cala Rajada i, ja a finals de la dècada dels anys seixanta, amb el boom turístic, el nostre nucli costaner ja s’havia convertit en una de les destinacions turístiques més importants de la Mediterrània.

A més, juntament amb aquests canvis, també va canviar la vida socioeconòmica de Capdepera, com a nucli d’interior i centre administratiu del municipi. A la subsistència a través del sector primari (agricultura) i la manufactura d’obra de palma s´hi afegiren el turisme i l’activitat comercial del port de Cala Rajada.

Amb l’activitat de l’obra de palma, a mitjan segle XX es produí un notable desenvolupament econòmic del nostre municipi. Amb la intenció de recuperar i promoure aquesta activitat l’Ajuntament fou declarat l’any 2005 com a “Any de la Llata”.

Ajuntament de Capdepera

Escut Capdepera
  • Adreça
  • C/ Ciutat, 20
  • 07580 Capdepera
  • CIF: P0701400D
  • Codi DIR3-FACe L01070146
  • Notificacions electròniques : oac@ajcapdepera.net
  • Telèfon:971 56 30 52
  • Fax: 971 81 84 91
  • Contacte