Els autors dels grafits del Castell de Capdepera eren soldats francesos refugiats en sagrat

13 DE MAIG DE 2019
L’equip tècnic que treballa en la conservació i adequació del Castell de Capdepera va presentar ahir horabaixa el resum de les obres que s’han fet aquests mesos a la capella i els resultats de les investigacions dels grafits trobats a les seves parets.
En primer lloc es va explicar el procediment de la intervenció de consolidació i restauració de la Capella. L’edifici patia greus danys estructurals a causa de la humitat i la filtració. Amb aquest panorama es va procedir a netejar tota la zona afectada: una capella lateral, la sagristia i el primer pis, en el qual es trobaren els grafits nàutics. En aquestes zones s’ha eliminat el referit de les parets per deixar respirar els murs i s’han segellat tots els cruis amb un morter natural, reversible i estable, que s’assimila als originals per no crear un impacte visual.

Aquestes zones s’han deixat condicionades per a la visita amb il·luminació .

En la intervenció, cal destacar, no només el paper de la consolidació de l’edifici sinó la importància arqueològica ja que ha permès veure la capella en el seu estat original, així, s’ha descobert una antiga capelleta i un arc que fins ara estaven tapats.

A la conferència també es va parlar dels grafits nàutics trobats a la capella. Amb la investigació feta per Bernat Oliver i Elvira González, s’ha descoberts al fons de causes judicials del Archivo Intermedio Militar de Balears els autors dels grafits. El juliol de 1762 quatre soldats francesos (1 sergent i 3 soldats) de la companyia de Brussel·les, van ser empresonats a la mar com a desertors de l’exercit del rei Felip III i el capellà del Castell de Capdepera els va refugiar en sagrat fins al judici, que va tenir lloc el 13 d’agost d’aquell mateix any. Durant aquests dies que els soldats van viure dins la capella del Castell varen dibuixar els grafits a les parets. Finalment, els soldats van ser exonerats de les acusacions i alliberats.


Membres de l'equip que han treballat en l'obra del Castell
Membres de l'equip que han treballat en l'obra del Castell
Bookmark and Share

Ajuntament de Capdepera

Escut Capdepera
  • Adreça
  • C/ Ciutat, 20
  • 07580 Capdepera
  • CIF: P0701400D
  • Codi DIR3-FACe L01070146
  • Notificacions electròniques : oac@ajcapdepera.net
  • Telèfon:971 56 30 52
  • Fax: 971 81 84 91
  • Contacte